حسنی رفته به کرمان

دیشب برای بهراد 6 تا کتاب خوندم و با تعجب دیدم که چند تا از لغات کتاب انگلیسیش را که عکسشو زیر گذاشتم از حفظ میگه

همچون لهجه ای هم میگیره که نگو

مثلا آمبولانس را میگه:آمبیولاااانسسس

کلمات دیگه هم که تندی با دیدن عکسشون میگه اینها هستند:

acrobat

address

snake

elephant

boy

girl

عزیزمیقلب

 

صبح هم وقتی داشت از خونه میرفت بیرون من براش یه لیوان آب آوردم که بخوره و تو راه تشنه اش نشه

کمی خورد و بعد گفت:فهمیدم چیکار کنیم

مثل کتاب حسنی رفته کرمان خونه مش تقی خان آب بریز پشت سرم

منم خیلی استقبال کردم و خلاصه از فردا به خواست پسری باید کاسه آب به دست دم در باشم نیشخند

/ 0 نظر / 17 بازدید