اولین واکسن

واکسن تیرویید پسری را زدیم

زمان زدن واکسن تیرویید 72 ساعت بعد از زایمان به مدت 48 ساعت میباشد.

امروز بهراد 5 روزشه

 

نافش هم امروز افتاد

شب هم دایی محمد و حمیده خانم و عسل به دیدنمون آمدند و یک دست لباس خیلی خوشگل برای گل پسر آوردند

/ 0 نظر / 8 بازدید