عید قربان

مثل هر سال باباسعید روز عید قربان کارش زیاده و منو پسری هم رفتیم پارک هراتی تا یکم دلمون باز بشه و هوا بخوریم

عید همگی مبارک مخصوصا کودکان پاک و معصوم

امیدوارم خدا همه آنها را در پناه خود حفظ نماید

 

در حال خوردن قاقالی لی

بهراد با کلاه مامی بافتابرو

/ 0 نظر / 55 بازدید