بهراد در منشاد

صبح جمعه ساعت 7 بود که عمو سعید بهمون زنگ زدند که همگی به باغ آقا مسعود(پسر دایی باباسعید) میروند و ما هم به پیشنهاد آنها بهشون ملحق شدیم

بهراد عاشق مسافرت و مهمونیه.

هروقت میریم ده میگه داریم میریم مسافرت کوچولو

یه ساک برمیداره و لباس و ماشین و... میذاره توش و خلاصه ماجرایی داریم با این ساک بستن آقا موچولماچ

 

اینام چند تا عکس از منشاد:

در حال پریدن از جوی آب:

 

/ 0 نظر / 10 بازدید