بازم پارک بادی

امروزم پارک بادی بودیم

جالبه که هردفعه ما اولین نفریم و هی قدم میزنیم و بهراد یخورده قایق سوار میشه و میره استخر توپ تا سرسره ها و اسباب بازیها رو باد کنند

این دفعه که دیگه رکورد زدند و باوجودیکه میدیدند حوصله بچه ها سررفته یکساعتی معطل کردند خدا عقلشون بده آخ

ولی من که فقط خوشحالی و شاد بودن پسری برام مهمه و خم به ابرو نیاوردم و با بهراد مرتب شوخی میکردم و میخندید و 5 باری هم رفتیم بوفه وخلاصه نگذاشتیم به وروجک بد بگذره چشمک

                                                و

                                                       و

اینم ماکارونی خوردن و تام وجری دیدن که چشم ازش برنمیداره قلب

قربون چشمات برم عزیزمماچ

                                                  و

/ 0 نظر / 24 بازدید